מוצר הידרוכרומי

מוצרים הידרוכרומיים מיוצרים עם חומר הידרוכרומי המשנים את צבעם כאשר הם נפגשו.

מוצרים הידרוכרומיים שיצרנו בעיקר הם מדבקה וכרטיס לשינוי צבע רגיש למים. התמונה או הטקסט יופיעו כאשר יפגשו. הצבע יחזור לאחר שהכרטיס והכרטיס של שינויי הצבע הרגישים למים יתייבשו. זה הפיך.<1>